ข้อควรรู้ก่อนฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคอันตรายร้ายแรงที่มีส่วนทำลายระบบการหายใจของเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการสัมผัสอยู่ใกล้ชิด การโดนละอองของสารคัดหลั่งภายในร่างกายของผู้อื่น ซึ่งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดที่อาจแพร่กระจายอยู่ตามพื้นผิวในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีโอกาสที่เชื้อโรคจะอยู่บนภาชนะบนพื้นผิวพื้นที่สัมผัสได้ทุกที่รวมทั้งในอากาศ ดังนั้นไม่ว่าสถานที่ใดที่ต้องมีการอยู่อาศัยของคนจำนวนมากควรจะต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น 

การบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 

การจะเข้ารับบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดจะต้องมีการเตรียมตัวในการทำความสะอาดพื้นผิวก่อนรับการฆ่าเชื้อ ในส่วนของการฆ่าเชื้อนั้นจะเน้นไปที่บริเวณที่อาจจะมีการสัมผัสของผู้ป่วย โดยเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะเทน้ำยาฆ่าเชื้อลงบนผ้าจากนั้นจะมีการนำไปฉีดพ่นแล้วเช็ดถูบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดราวจับบันได ที่จับตู้เย็น โต๊ะ เก้าอี้ รีโมท ลูกบิดห้องน้ำ เป็นต้น จากนั้นควรทิ้งไว้อย่างน้อย 10 – 15 นาทีเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อได้ดีมากยิ่งขึ้น  

โดยทางบริษัทพ่นยาฆ่าเชื้อจะทำการเตรียมน้ำยาก่อนการใช้งานเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือ 1 วันเพื่อให้สารที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งสารฆ่าเชื้อที่ทางบริษัทเลือกใช้จะใช้เป็นสาร Sodium hypochlorite หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ซึ่งผสมกับสารฟอกขาวในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากหากมีการพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่นั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่มาสัมผัสได้ ควรระมัดระวังไม่ให้สารเคมีสัมผัสที่ดวงตาหรือผิวหนังโดยตรง ไม่ใช้มือสัมผัสที่ใบหน้าตาจมูกปากเมื่อขณะทำการฉีดพ่นน้ำยา 

ในส่วนของห้องน้ำห้องส้วมที่ต้องมีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมากและแทบทุกคนที่จะต้องมีการใช้บริการห้องน้ำในสถานที่นั้น ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ควรให้ความสำคัญสูงที่สุด โดยจะต้องมีการทำความสะอาดโดยเน้นไปที่ฝารองโถส้วมบริเวณที่กดชักโครก ลูกบิด ราวจับบริเวณก๊อกน้ำและสายชำระ ซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื่อโรคที่สำคัญ เนื่องจากมีการจับและสัมผัสสูงที่สุด จะใช้วิธีฆ่าเชื้อโดยการราดน้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาฟอกขาวทิ้งเอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 – 15 นาทีเป็นอย่างต่ำ ทิ้งเอาไว้เพื่อให้สารฆ่าเชื้อได้ทำปฏิกิริยาในการฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนจะสามารถเปิดให้บริการอีกครั้ง นอกจากนี้ในส่วนอื่น ๆ ของห้องน้ำที่ไม่ได้มีการสัมผัสบ่อยครั้งนักจะทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดเหมือนตำแหน่งอื่น ๆ ภายในสำนักงานเช่นเดียวกัน