ข้อดีของการจ้าง รับเหมาก่อสร้างอาคาร มีอะไรบ้าง?

รับเหมาก่อสร้างอาคาร

การปลูกสร้างบ้านและที่อาศัย รวมถึงอาคารต่าง ๆ หนึ่งในขั้นตอนสำคัญก็คือการเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคาร ซึ่งในปัจจุบันในตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย มีผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างผันตัวเองมากเป็นผู้รับเหมาอย่างเต็มตัว จึงทำให้หลาย ๆ คนมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นในวันนี้เราจึงรวบรวม ‘ข้อดี’ ของการจ้างผู้รับเหมา มาให้คนที่กำลังสนใจจะสร้างบ้าน สร้างอาคารได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจว่าจ้าง ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร? ไปติดตามกันเลย 

3 ประเภทหลัก ๆ ของผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคาร  

ผู้รับเหมาก่อสร้างถือเป็น ‘ฟันเฟือง’ ที่สำคัญในการปลูกสร้าง เพราะนอกจากความชำนาญแล้ว ยังต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจในรูปแบบบ้าน/อาคารตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ซึ่งในปัจจุบันผู้รับเหมามีทั้งหมด 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 

1. ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปแบบ ‘บริษัทรับสร้างบ้าน’ มีบทบาทหน้าที่หลักในการรับสร้างบ้านอย่างชัดเจน 

2. ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปแบบ ‘นิติบุคคล’ มุ่งเน้นการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อย่างครบวงจร เช่น มีแบบมาตรฐานให้เลือก, ทำการออกแบบใหม่ ที่สำคัญคือเพียบพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3. ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปแบบ ‘ตัวบุคคล’ พบบ่อยในงานสร้างบ้านทั้งหลัง ต่อเติม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์สูง และมีชื่อเสียงที่ค่อนข้างดี 

ข้อดีของการใช้บริการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร 

สำหรับข้อดีของการว่าจ้าง รับเหมาก่อสร้างอาคาร ของแต่ละประเภทจะมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป แต่ข้อดีหลัก ๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีดังนี้ 

  • สามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้อย่างคล่องตัว โดยมีค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้ แต่ถ้าหากเลือกโครงการบ้าน จำเป็นจะต้องจ่ายต่างหากเพื่อว่าจ้างนอกจากราคาบ้าน 
  • สามารถต่อรองราคาได้ตามความเหมาะสม  
  • สามารถตรวจงานได้ตลอดเวลา รวมถึงเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างให้บ้านมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงามตรงตามที่ต้องการ 
  • สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างทันที เช่น กระเบื้องปูพื้นหลุดออก หรือผนังร้าว เป็นต้น 
  • ผู้ว่าจ้างได้รับประโยชน์ในเรื่องของราคา เนื่องจากราคาไม่ค่อยสูงมากนัก โดยเฉพาะการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่ควบทั้งค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้าง ทำให้ควบคุมงบประมาณได้ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการว่าจ้าง รับเหมาก่อสร้างอาคาร สามารถให้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล แถมยังทำให้การอยู่อาศัยของผู้ว่าจ้างได้รับประโยชน์ที่ตรงกัน โดยเฉพาะในมิติของการสร้างบ้านที่ดี สวยงาม และปลอดภัย 

สำหรับคนที่กำลังลังเลว่าจะใช้บริการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร ดีหรือไม่? เชื่อว่าบทความต่อไปนี้คงจะให้คำตอบคุณได้พอสมควรเลยทีเดียว แต่ต่อให้การว่าจ้างผู้รับเหมาจะมีข้อดีมากเพียงใดก็ตาม ลำดับต่อไปคือคุณจะต้องเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ มีการทำงานที่ชัดเจน และลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาให้น้อยที่สุดหรือไม่เกิดปัญหาขึ้นเลย เพื่อให้คุณได้รับงานที่ถูกใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุด